Általános szerződési feltételek

Utoljára módosítva: 2023.09.11.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Szabó József E.V., mint a linkadekor.hu üzemeltetője a szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a webáruház-szolgáltatásával és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az eladó és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

 

Az Általános Szerződési Feltételek a Szabó József E.V. (továbbiakban SZOLGÁLTATÓ) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (továbbiakban ÜGYFÉL) között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

 

Az Általános Szerződési Feltételek az ÜGYFÉL által történő elfogadása a webáruház igénybevételének előfeltétele. Jelen feltételek elfogadottnak minősülnek, ha az ÜGYFÉL a szolgáltatást igénybe veszi, regisztrálja magát vagy rendelést ad le e-mailben vagy a webáruházon keresztül.

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus

formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

magatartási kódexre nem utal. A SZOLGÁLTATÓ fenntartja a jogot, hogy a linkadekor.hu általános szerződési feltételeit részben vagy egészben bármikor módosítsa. A módosítás annak közzétételekor lép hatályba, a közzététel helye: https://linkadekor.hu/aszf. A linkadekor.hu általános szerződési feltételei mindaddig hatályban maradnak, amíg a SZOLGÁLTATÓ a szolgáltatást biztosítja.

 

A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával

kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://linkadekor.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://linkadekor.hu/aszf és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://linkadekor.hu/documents/

 

 1. ÁTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1.1 A szolgáltató adatai, az oldal üzemeltetője:

A szolgáltató neve: Szabó József E.V.

A szolgáltató székhelye: 3360 Heves, Brassói út 40.

A szolgáltató e-mail címe: joco120l@gmail.com

A szolgáltató telefonszáma: 06-30-724-0776

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt.

Bankszámlaszám:

Nyilvántartási száma: 54168477

Adószáma: 5548480646-1-30

Nyilvántartásba vevő hatóság: BELÜGYMINISZTÉRIUM NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSÉÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

 

A tárhely szolgáltató adatai:

Tárhely szolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt.

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Dévai utca 10/A.

Elérhetőség és bővebb információ: https://megacp.com/contactinfo.php

 

1.2 Jogi környezet

A webáruházból történő vásárlásokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. továbbá a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény szabályozza.

 

1.3 Adatvédelem

A SZOLGÁLTATÓ ezúton tájékoztatja az ÜGYFELET, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a SZOLGÁLTATÓ alvállalkozójaként működik (pl.: szállító cég). Az alvállalkozók a SZOLGÁLTATÓ által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak egyéb célra felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a SZOLGÁLTATÓ a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el.

 

1.4. A webshop jogi védelme

 Tilos a weboldal elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése Szabó József E.V. előzetes írásos hozzájárulása nélkül. Külön engedély nélkül tilos a weboldal tartalmát akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni, vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével.

 

 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

A webshopban a SZOLGÁLTATÓ részletesen feltünteti a termékek nevét, leírását, a

termékekről fotókat jeleníttet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a

valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek, melyeket a SZOLGÁLTATÓ külön feltüntet.

 

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a SZOLGÁLTATÓ teljeskörűen tájékoztatja

az ÜGYFELET az akció időtartamáról.

 

 1. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

A SZOLGÁLTATÓNAK csak abban esetben áll módjában megrendelést elfogadni, ha az ÜGYFÉL a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot helyesen a SZOLGÁLTATÓ részére rendelkezésre bocsátja a regisztráció során, vagy a megrendelés leadásakor. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért a SZOLGÁLTATÓ nem vonható felelősségre, az ebből eredő költségeket az ÜGYFÉL köteles megtéríteni a SZOLGÁLTATÓ részére, valamint ilyen esetben az ÜGYFÉLNEK nincs követelési joga a SZOLGÁLTATÓ felé a költségeinek megtérítésére vonatkozóan.

 

A megrendeléshez szükséges adatok:

ÜGYFÉL név,

számlázási és szállítási cím,

telefonszám,

e-mail cím,

szállítási mód.

 

A regisztráció után ellenőrző email kerül kiküldésre az ÜGYFÉL által megadott e-mail címre. Az e-mailben található jelszó segítségével lehet a weboldalra bejelentkezni.

A termékek árai naprakészek, azok mindenütt nettó értéken vannak feltüntetve, azonban mivel a SZOLGÁLTATÓ kisadózó, azaz alanyi adó mentes (AAM) vállalkozó, így a feltüntetett áraknak nincs visszaigényelhető ÁFA tartalma. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár. A szállítási költség közvetített szolgáltatásként minden esetben a kosár tartalma végén a tételektől elkülönítve egy összegben kerül megjelenítésre.

A weboldalon közzétett árak változtatásának jogát a SZOLGÁLTATÓ fenntartja, a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Egy esetleges módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

A SZOLGÁLTATÓ az ÜGYFÉL megrendelését követően köteles az ÜGYFÉL részére a megrendelést elektronikus úton visszaigazolni. Ez a visszaigazolás minden esetben 24 órán belül megtörténik. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül ÜGYFÉL részére nem érkezik meg, akkor a SZOLGÁLTATÓ ajánlati kötöttsége, illetve az ÜGYFÉL vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. A szerződés a megrendelés visszaigazolásának ÜGYFÉL részére történő megküldésével jön létre, lép életbe.

A szerződés nyelve magyar.

Az ÜGYFÉL a regisztrációval és a megrendelés feladásával is kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

 1. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az ÜGYFÉL rendelésének feladásakor az alábbi szállítási módok közül választhat:

 • FOXPOST csomagautomatába történő szállítás,
 • FOXPOST házhoz szállítás,
 • MAGYAR POSTA Zrt. csomagautomatába történő szállítás,
 • MAGYAR POSTA Zrt. házhoz szállítás,
 • MAGYAR POSTA Zrt. postán maradó csomag,
 • Személyes átvétel a szolgáltató székhelyén előzetes egyeztetés alapján

Az ÜGYFÉL rendelésének feladásakor az alábbi fizetési módok közül választhat: előre utalás, vagy utánvétel.

ELŐRE UTALÁS: Előre utalás esetében a rendelt termékek árát az ÜGYFÉL a visszaigazolás alapján kiállított díjbekérő ellenében 100%-ban a SZOLGÁLTATÓ bankszámlájára befizeti, ahol a közlemény rovatban feltünteti a díjbekérő számát vagy a rendelés számot, mely a visszaigazoláson szerepel. A szállítási határidő e befizetés megérkezésének napjától indul.

 

 1. ELÁLLÁSI JOG

Az ÜGYFÉL az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül a vásárlástól elállhat. Az elállást indokolni nem kell. Elállási jogát az ÜGYFÉL úgy gyakorolhatja, hogy a terméket postai úton a SZOLGÁLTATÓNAK sértetlenül és hiánytalanul visszaküldi. Visszaküldés esetén a visszaküldött termékhez az ÜGYFÉL írásbeli nyilatkozatot köteles csatolni, amely kifejezetten tartalmazza az elállás bejelentését. Visszaküldés esetén az ÜGYFÉL nyilatkozatát úgy köteles megtenni, hogy az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül a SZOLGÁLTATÓ tudtára jusson.

Érvénytelen az elállás akkor, ha az ÜGYFÉL az árut az elállás közlésével egyidejűleg a SZOLGÁLTATÓ részére nem adja vissza. Elállás esetén a SZOLGÁLTATÓ 30 napon belül megtéríti az ÜGYFÉLNEK a vételárat, azonban a postaköltséget nem.

Nincs helye elállásnak akkor, hogyha az ÜGYFÉL olyan terméket rendelt, amely az ő személyéhez, felhasználási igényeihez kötött egyedi kivitelezésű, illetve az ÜGYFÉL által elküldött utasítások alapján kifejezetten az ÜGYFÉL kérésére állítottak elő.

Az ÜGYFÉLNEK jogában áll megrendelését még a postázás előtt lemondani, azaz az elkészítés alatt, de ebben az esetben köteles a lemondás pillanatáig a SZOLGÁLTATÓ felmerülő költségét megtéríteni.

 

 1. REKLÁM

linkadekor.hu fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelt termékekből másolatot tartson meg, az elkészült termékekről fotót készítsen és azokat termék mintaként harmadik fél számára elküldje, vagy saját kiadványában, média felületein szerepeltesse azokat. A SZOLGÁLTATÓ természetesen az ÜGYFÉL külön kérésére ezen a jogairól lemond.

 

 1. SZERZŐI JOG

Az ÜGYFÉL egyedül felelős az általa küldött grafikai tervek, képek szellemi tulajdonlásának biztosításáért. Az ÜGYFÉL a megrendelésével kijelenti ezen jogát és szerzői jogi jogsértés esetén a SZOLGÁLTATÓT és szerzői jogtulajdonost köteles kártalanítani.

A SZOLGÁLTATÓ az általa készített bemutató és grafikai tervek szerzői tulajdonjogát fenntartja. Az ÜGYFÉL külön kérésére szerződés keretében, arról az ÜGYFÉL vagy harmadik személy részére lemond.

 

 1. GARANCIA

A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban és a 117/1991. (IX.10.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A garancia érvényesítése a szolgáltató székhelyén személyesen, telefonon, illetve elektronikus úton történő megkeresés alapján lehetséges.

 

A SZOLGÁLTATÓ a webshopban vásárolt termékekre általánosan 1 év jótállást vállal, mely a rendeltetésszerű használat mellett történő felhasználás mellett érvényes.

 

Heves, 2023.09.11.